Psychoterapeuta Katowice

Pomoc i psychoterapia w Katowicach. Wykwalifikowani psycholodzy oraz psychoterapeuci zapraszają.

Kilka słów o naszym gabinecie psychoterapeutycznym

o nas Psychoterapeuta Katowice

Istniejemy od kilkudziesięciu lat. Jesteśmy wykwalifikowanym zespołem, oferującym specjalistyczną pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną, a także możliwość konsultacji diagnotycznych. Pomagamy naszym Pacjentom w znalezieniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych, oferujemy im wsparcie, wiedzę oraz doświadczenie. Pomagamy odzyskać równowagę oraz poczucie własnej wartości, a także radość życia i satysfakcję w życiu prywatnym i zawodowym. Nasze rozmowy prowadzą do tego, by nasi Klienci lepiej poznali siebie i bardziej świadomie dokonywali wyborów. Przy problemach wychowawczych dzieci pomagamy także stać się lepszym rodzicem oraz czerpać z rodzicielstwa więcej satysfakcji i radości. Wejście do naszej poradni znajduje się na tyłach budynku (od strony parkingu), co gwarantuje dyskrecję i prywatność.

Formy terapii oferowane w naszym gabinecie

Terapia grupowa

Terapia grupowa, podobnie jak indywidualna, ma na celu polepszenie funkcjonowania w różnych obszarach życia Pacjenta. W grupie mamy kontakt z większą liczbą osób, które mają takie same trudności, nad którymi starają się pracować. Praca grupowa może mieć formę grupy wsparcia, w której członkowie nawzajem siebie wspierają oraz relacjonują własne doświadczenia związane z danym problemem. Dzięki grupie Pacjenci mają okazję do nawiązania kontaktów z osobami o podobnych trudnościach, co pomaga lepiej zrozumieć własną sytuację.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna pozwala uważnie przyjrzeć się sobie i swoim trudnościom oraz przy pomocy psychoterapeuty odnaleźć dla nich rozwiązania. Nasi psychoterapeuci oferują pomoc w leczeniu stanów lękowych i depresji, wspierają w sytuacjach kryzysów oraz oferują wsparcie w rozwoju osobistym. Psychoterapia indywidualna jest cyklem systematycznych spotkań Psychoterapeuty z Pacjentem, odbywających się przynajmniej raz w tygodniu, podczas których omawiany jest obszar trudności doświadczanych przez Klienta i wyciągane są wnioski. Psychoterapeuta pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.

Terapia par i rodzinna

Prowadzimy terapię rodzinną oraz terapię par i małżeństw. Niekiedy problemy dzieci lub dorosłych wymagają, by pomóc całej rodzinie. W rodzinie wszyscy są powiązani z wszystkimi silnie emocjonalnie. I to, co dotyka jedną osobę, tym samym dotyka wszystkich członków rodziny. Nawet jeśli nie są tego świadomi. Niekiedy trudność lub problem nie dotyczy jednej osoby, ale całego związku. Partnerzy pozostają w bliskiej relacji. Czasem znalezienie wspólnego języka staje się trudne i może spowodować oddalenie się partnerów od siebie. Głównym celem pracy z parą jest pomoc w przezwyciężeniu problemów lub kryzysu poprzez osiągnięcie lepszego zrozumienia dla własnych uczuć oraz wzajemnych oczekiwań. Psychoterapia umożliwia partnerom uświadomienie źródeł problemu i pracę nad znalezieniem odpowiedniego rozwiązania.

Terapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia w Katowicach oferuje pomoc w sytuacji wystąpienia u dzieci i młodzieży takich problemów, jak zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia odżywiania i inne. Pomagamy dzieciom i młodzieży przejawiającym problemy wychowawcze, mającym trudności w szkole, w relacjach z rówieśnikami czy z wypełnianiem kolejnych zadań rozwojowych. Podmiotem spotkań z psychoterapeutą są z jednej strony dzieci i młodzież, których funkcjonowanie budzi niepokój, jest źródłem ich cierpienia oraz problemów otoczenia, z drugiej zaś - rodzice oraz opiekunowie, którzy muszą czynnie uczestniczyć w terapii swojego dziecka, aby uzyskać pożądane zmiany.

Psychoterapia psychodynamiczna

W naszym gabinecie prowadzimy terapię metodą psychodynamiczną. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się głównie o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, który ma na celu pomoc pacjentowi wejść wgłąb siebie i zrozumieć rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną jego działania. Terapeuta próbuje odkryć w pacjencie czynniki jego działania, których on do końca nie jest świadomy. Terapia psychodynamiczna jest jedną z mieszczących się w ramach „talking cure”, czyli na tej terapii oddziałuje się na Pacjenta głównie przez rozmowę. W zakres terapii psychodynamicznej wchodzą zarówno terapia ekspresywna, jak i terapia wspierająca. Terapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi osiągnąć poczucie autentyczności i wyjątkowości dzięki empatycznemu dociekaniu. Terapeuta stara się każdego pacjenta rozumieć jako jedną niepowtarzalną jednostkę z wyjątkową konstrukcją psychiczną. Pośrednią formą tej terapii jest psychodynamiczna terapia krótkoterminowa, z aktywnym terapeutą – trwająca maksymalnie 24 sesje, lub pół roku.

Blog

Rywalizacja w pracy

Każdy z nas posiada swój zestaw talentów, predyspozycji i doświadczeń. Wewnętrzna rywalizacja i zewnętrzna konkurencja w odpowiednim natężeniu generalnie są potrzebne, gdyż motywują pracowników i całe struktury organizacyjne. Problem w pracy zaczyna się przy przesadnej walce o utrzymanie swojej pozycji lub chęci sięgnięcia po jeszcze więcej. Jak sobie wtedy z tym poradzić i utrzymać dobry kontakt ze współpracownikami? Zazdrość o innych pracowników niestety pochłania nam wiele energii i sił emocjonalnych, a to często nie potrzebny wysiłek w dążeniu do osiągnięcia celu.

czytaj dalej

O poczuciu własnej wartości

Poczucie własnej wartości prawie zawsze decyduje o jakości życia człowieka. Ludzie coraz częściej zastanawiają się, co zrobić, aby podwyższyć poczucie własnej wartości, jednak to jest to taki proste i oczywiste. Brak poczucia własnej wartości to często powód nieudanych związków, problemów w relacjach z innymi, lub nawet problem z nawiązaniem nowej, dobrej relacji. Często nasze poczucie własnej wartości kształtuje się już w dzieciństwie w relacji z rodzicami. Co zatem zrobić, aby zwiększyć poczucie własnej wartości? I jak w ogóle rozumiemy zwrot: "poczucie własnej wartości"?

czytaj dalej

Coaching dla zwykłych ludzi

Coaching to proces, który pomaga zwykłym ludziom stawać się lepszymi, osiągać wyżyny swoich możliwości. Sprawniej się komunikowali, wykonywali swoje obowiązki, ale szybciej, łatwiej i taniej. Słowo coaching dosłownie, ozn. przewóz, czyli z jednego stanu – obecnego, dążymy do stanu pożądanego – rezultat coachingu. Stąd głównym celem coachingu jest dojście do dobrze sformułowanego celu i pomoc, żeby klient/pracownik ruszył TERAZ w jego kierunku. Coaching nie podaje gotowych rozwiązań, nie nakazuje, co trzeba w danym momencie zrobić, aby osiągnąć pożądany cel, to człowiek sam dochodzi do odpowiednich rozwiązań, wykorzystując tym samym w pełni swój potencjał.

czytaj dalej